Kasutamistingimused

Kasutustingimustega nõustumine

Date24.ee teenus on tasuta (v.a. lisateenused) ja selle kasutamine toimub "nagu on" põhimõttel. Date24.ee omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Date24.ee omanikud jätavad endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel.

Neil, kes pole nõus Date24.ee reeglitega, palume mitte kasutada Date24.ee lehekülge. Selle reegli rikkumisel tekitatava võimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja täiel määral. Kasutamata aeg "Premium" liikmestaatusel mis jääb blokeeritud kasutaja kontole, tagastamisele ei kuulu

Juhul, kui Date24.ee omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele Date24.ee kasutajale, võivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik.

 • Date24.ee liikmeks võib olla inimene, kes on vähemalt 18 aastat vana.
 • Registreerimisel valitud kasutajanimi ei tohi olla ebasünnis, rassistlik, üldtuntud (kuuluda tuntud näitlejale, poliitikule vms.) või olla muud moodi ebasobiv.
 • Konto looja on kohustatud hoidma oma konto parooli ainult enda teada.

Eesmärk

 • Date24.ee on tutvumisportaal, mille eesmärgiks on hõlbustada inimeste vahelist tutvumist.
 • Kasutajal on õigus sobitada tutvusi teiste portaali kasutajatega.
 • Date24.ee lähtub oma tegevuses eetikanormidest ja Eesti Vabariigi seadustest.

Üldine

 • Keelatud on esitada andmetes enda kohta eksitavaid- või valeandmeid.
 • Keelatud on lisada fotosid, mis ei ole antud kasutaja omad.
 • Keelatud on ahel-, scam- ja spamkirjade saatmine.
 • Keelatud on teenuste, toodete või firmade jms. reklaamimine (postkasti/foorumi/ankeedi/piltide vms. kaudu) ilma Date24.ee nõusolekuta.
 • Date24.ee kasutajad lähtuvad eelkõige interneti eetikalisest käitumisest ning ei solva, alanda, halvusta, ähvarda teisi portaali kasutajaid.
 • Keelatud on ideoloogiline propaganda (religioosne, poliitiline jms.), rassistliku vaenu õhutamine ning seadusega või üldtunnustatud eetikanormidega vastuoluline tegevus.
 • Keelatud on igasugused katsed sisse logida võõra kasutajanimega või muud portaali/serverisse sisse murdmise katsed. Selliste juhtumite avastamisel blokeeritakse IP aadress, milliselt rünnak toimus ning fakti käsitletakse häkerlusena koos sellest tuleneva seadusliku vastutegevusega.
 • Date24.ee ei väljasta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kasutaja nõusolekuta (välja arvatud seaduses ettenähtud erandjuhtudel).
 • Date24.ee võib saata kasutajatele informatiivseid emaile Date24.ee kohta või Date24 OÜ poolt hallatavate kodulehtede kohta.
 • Date24.ee jätab endale õiguse vajaduse korral reegleid muuta või täiendada.
 • Süsteemist vea avastamisel on kasutaja kohustatud koheselt teavitama portaali administraatorit kirjutades vastavasisulise kirja info@date24.ee

Piltide lisamine

 • Pilt peab olema JPG või PNG formaadis ja vertikaalses asendis.
 • Pildil peab olema inimene. Kui pildil on mitu isikut siis peab viitama enda paiknemisele pildil pildi kommentaariga. (Soovituslikult võiks pildil olla ainult kasutaja ise)
 • Date24.ee keskkonda on keelatud lisada:
  • autorikaitse all olevaid või võõraid pilte;
  • fototehniliselt halva kvaliteediga pilte;
  • pornograafilisi, hasartmängudega seonduvaid, vägivalda õhutavaid või narkootikumide kasutamist demonstreerivaid või seda propageerivaid pilte;
  • liigselt töödeldud pilte;
  • ühte ja sama pilti mitu eksemplari;
  • vanust mitteadekvaatselt kajastavaid pilte.
 • NB! Erootilise sisuga pilt peab olema albumis mis on ära märgitud "Erootilise sisuga" albumiks.

Kõige informatsiooni mille kasutaja avaldab vastutab kasutaja täielikult ise.

Reeglite eiramine võib kaasa tuua etteteatamata konto blokeerimise ja/või kustutamise.

Registreerudes Date24.ee keskkonda aktsepteerib kasutaja kõiki ülalpool nimetatuid reegleid ning järgib neid portaali kasutamise ajal.