Privaatsus

Me jätame endale õiguse kontakteeruda Teiega Teie poolt registreerumisel sisestatud andmete abil käesolevate tingimuste raames või muu Leheküljega seotud juhtumi raames. Edastades Meile registreerimisel isikuandmeid ja muud informatsiooni, nõustute käesolevate kasutustingimustega ja Meie privaatsuspoliitikaga.

Me ei edasta Teie poolt Meile usaldatud isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui nende väljastamiseks on seaduslik alus (seoses uurimisega). Me ei kasuta Teie poolt meile usaldatud andmeid Teile informatsiooni edastamiseks, mis ei puuduta otseselt Lehekülge või Lehekülge käitavat organisatsiooni või selle organisatsiooni teisi tooteid.

Teie poolt Meile edastatud andmete all mõistame Teie poolt registreerumisel täidetud vormidesse sisestatud kasutajanime järgmisi õigeid isikuandmeid: Teie sünnikuupäev, e-maili aadress, eesnimi, perekonnanimi, sugu, asukoht. Kasutustingimustest lähtudes, selleks, et postitada Leheküljele sisu, peate Te olema täitnud registreerimisvormi õige informatsiooniga ja täielikult.

Annate nõusoleku edastada Meile ja muutumisel uuendada ja täiendada Teie kohta käivat informatsiooni, millist küsitakse Teilt ka Meie registreerimisvormil. Teil on võimalus muuta isikuandmeid pärast Teie konto avamist. Juhul, kui Meil on alust kahtlustada, et Teie poolt Meile edastatud informatsioon ei ole tõele vastav, on Meil õigus blokeerida Teie konto või ajutiselt blokeerida Teie juurdepääs sellele kontole või kustutada Teie kasutajakonto.

Käesolevaga annate nõusoleku mitte postitada enda või kolmandate isikute isiklikku informatsiooni leheküljele, v.a. juhul, kui Teil on selleks volitused. Kui Te vabatahtlikult edastate isiklikku laadi informatsiooni lehekülje avalikele osadele nagu kasutajaprofiili lehekülg või foorumid või õpetused, on see informatsioon kergesti nähtav, ligipääsetav ja kasutatav teistele Lehekülje registreerunud kasutajatele, foorumite ja õpetuste puhul kõigile lehe külastajatele. Soovitame mitte avaldada isiklikku kontaktinformatsiooni nagu telefoninumber, e-maili aadress, messenger’i aadress või postiaadress lehekülje avalikult nähtavatel osadel vältimaks nende ebasoovitavasse kasutusse langemist. Meie ei vastuta Teie poolt avalikuks tehtud isikliku informatsiooni kasutamise eest.

Me võime kasutada Teie kontaktandmeid võtmaks Teiega ühendust seoses Teie kasutajakontoga, näiteks teavitamaks Teid seoses Teie poolt avaldatud materjaliga seotud sündmustest, nagu avaldamiseks aktsepteerimine või avaldamisest keeldumine või Teie poolt avaldatud materjali kommenteerimine teiste kasutajate poolt. Võime samuti edastada Date24.ee päevasõnumeid, uudiskirju ja muid sarnaseid Leheküljega seotud sõnumeid.

Me saame ja talletame informatsiooni, kui Te külastate Lehekülge. Nagu paljud veebilehed, kasutame ka Meie cookie-sid (küpsiseid) ja omandame teatud informatsiooni, kui Teie veebilehitseja avab Meie Lehekülje. Küpsised on tekstidokumendid, mis salvestatakse Teie arvuti kõvakettale läbi Teie veebilehitsemisprogrammi võimaldamaks Meie süsteemidel ära tunda Teie veebilehitsejat. Kasutame küpsiseid, mis võimaldavad mäletada informatsiooni ja toiminguid, mis Te Lehel teete, ja seostada neid Teiega. Informatsioon, mida me kogume on järgnev: Teie interneti teenuspakkuja andmed, link, kust Te lehele tulite, Teie Lehele saabumise kuupäev ja kellaaeg, Teie arvuti IP-aadress ja informatsioon operatsioonisüsteemi, platvormi ja veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta. Kui Te olete oma brauseri cookie-d keelanud, võib juhtuda, et Lehekülg ei tööta Teil nii, nagu Meie seda planeerinud oleme.

Me küll jagame Teie isiklikku infot, kuid seda ainult järgnevatel viisidel:
1. Äriga seotud liikumised: kui äritegevuse käigus tuleb ette, et Lehekülg ilma või koos seda haldava ettevõttega läheb müügiks, me ostame mõne ettevõtte, saame mõne ettevõtte osaks või saab mõni teine ettevõte Meie osaks, siis jagame Teie isiklikku informatsiooni tekkinud uute asjaosalistega. Uutele asjaosalistele kehtib Teie isiklike andmete käitamisel käesolev dokument.
2. Avaldame kasutajate isiklikku informatsiooni juhul, kui me usume, et avaldamine on seadusega parimas kooskõlas, sealhulgas uurimise edendamiseks, kuritöö ennetamise tegevuses, Lehekülje õiguste kaitseks, kolmandate isikute õiguste kaitseks jms.

Me talletame Teie isiklikku informatsiooni oma äranägemise järgi nii kaua kui seda parimaks ja kasulikuks peame, võtmata endale informatsiooni kaotsiminekuga seotud kohustusi. Võime Teie isikliku informatsiooni kustutada enda andmebaasist etteteatamata. Vajadusel loote ise endaga seotud informatsioonist koopiaid.

Me kasutame Leheküljel elektroonilisi protseduure eesmärgiga kaitsta andmeid lubamatu ligipääsu eest ja säilitada andmete turvalisus. SIISKI ME EI GARANTEERI TEIE ANDMETE TURVALISUST. Inimesed võivad eksida ja turvasüsteemidest on võimalik läbi pääseda. TE MÕISTATE RISKI, MIS VÕIB TULENEDA TURVAAUKUDE TEKKEST JA NÕUSTUTE TEGEMA KÕIKE, MIS TEIE POOLT MÕISTLIKKUSE PIIRES VÕIMALIK, ET EDENDADA LEHEKÜLJE ANDMETE TURVALISUST.

Kui Te ei nõustu Kasutustingimustega või Teie andmete kasutamise viisidega, palume Teil Meile ja Leheküljele isiklikku informatsiooni mitte edastada ja Lehekülge mitte kasutada. Identiteedivargus: kui te usute, et olete identiteedivarguse ohver, andke Meile sellest Meie kontaktandmetel viivitamatult teada. Võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja uurime ja lahendame juhtumi või edastame juhtumi uurimiseks vastavale asutusele.